Rabbiniz şöyle buyurdu: “Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.” (Mümin, 40/60)

Dua, Allah (cc) karşısında âcizliğin itirafı, Allah’ı yücelterek O’nun yardımının talep edilmesidir. Kul görevini yaptıktan sonra sonucunu Allah’a havale etmeli ve hayırlı sonuç için Rabbine yalvarmalıdır. Bu şekilde ihlas ve samimiyetle yapılan dua ibadettir. Hatta Peygamberimizin ifadesiyle “dua ibadetin özüdür.” Her işini hikmetle yapan ve hikmetinden sual olunmayan Rabbimiz; dilerse duamızda istediğimizi bize vererek, dilerse istediğimizden daha hayırlısını vererek dilerse de karşılığını ahirete bırakarak dualarımızı kabul eder.

Dua ibadettir ve ibadet bilinciyle yapılmalıdır. ‘Kabul olmadı’ diye vazgeçilmemeli, duada ısrarcı olunmalıdır. Dua müminin silahıdır.

Üdʻ’ûnî: Bana dua edin.
İcâbet: Çağrıya cevap vermek, kabul etmek, Allah’ın duayı kabul etmesi.