Allah bize yeter, o ne güzel vekildir

İnsan hayatın dağdağasında bazen kaybolur, yönünü bulamaz. Bu belirsizlik durumunda olmadık çarelere başvurur çıkış yolunu bulabilmek için. Oysa şaşmaz bir pusula gibi hakikati gösteren kitabımızın rehberliğine başvursak tüm endişeli bekleyişler sona erer, güven ve huzur içinde yola devam ederiz. Ne zaman başımız sıkışsa hatırlamamız gereken “Kim Allah’a tevekkül ederse O, kendisine yeter.” (Talak, 65/3) ayetidir. Nasıl bir güvence sunuyor bize Âlemlerin Rabbi, farkında mıyız? Zira her şey ancak Allah’ın takdir ve nasip etmesiyle gerçekleşir. Bundan dolayı kalbinde hakiki iman yerleşen kişi çalışır, çabalar ama endişe etmez. İşin sonunu Allah’a bırakır ve nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın neticeye razı olur. Tevekkül atıl bir şekilde boyun büküp Allah’tan ummak, çalışmadan çabalamadan istemek değildir. Tevekkül, insanın üzerine düşen vazifeleri yerine getirdikten sonra aracılara ve sebeplere değil Allah’a dayanıp güvenmesidir.

---

Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit, gecenin son yarısıdır. Eğer o saatlerde Allah’ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse, sen onlardan ol.  (Nesâî, Mevâkît, 35)