"Herkese yaptığının karşılığı tastamam ödenir; Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir." (Zümer, 39/70)

Ahiret, yapılan bütün iyilik ve kötülüklerin karşılığının alınacağı yerdir. Dünyada özlenen, ancak tam olarak gerçekleşmeyen adalet, o gün tecelli edecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır. Çünkü haksızlık zulümdür. Allah (cc) ise zulmetmez. O’nun (cc) affına mazhar olamayanlar gerekli cezayı görecekleri gibi, iyilik yapanlar da Allah’ın (cc) lütfuyla sevineceklerdir. O gün her şey apaçık ortadadır. Her şeyin iç yüzünü bilen Allah (cc), amel defterlerini ortaya koyacak ve hiç kimse yaptığını inkâr edemeyecektir.

Dünya ahiretin tarlasıdır. Bizler dünyada ektiğimizi ahirette biçeceğiz. Hesap günü mahcup olmamak için, Allah’ın gözetimi altında olduğumuzu bilerek yaşamalıyız.

Allahu a’lem: Allah en iyi bilendir.