“Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, korkuyorum.” (Mümin, 40/32)

Peygamberlerin davetine uymayıp, dünyada arzu ve hevesleri doğrultusunda yaşayanları zor günler beklemektedir. Onlar, yaptıklarının karşılığını gördükleri zaman pişman olacaklar ve feryat ederek kendilerine bir fırsat daha verilmesini isteyeceklerdir. Ancak imtihan için ayrılan süre sona ermiş, yapılanların karşılığını görme vakti gelmiştir. O gün Allah’ın (cc) izin verdikleri dışında kimsenin sözü geçmez, kimseye şefaat edilmez. Azaba karşılık olarak verilecek bir fidye de yoktur.

Dünya hayatı, doğruyu bulmak isteyenler için yeterli bir süredir. Ahiretteki korkudan emin olmak ve orada nimetler içinde sefa sürmek, Rabbimizin rızasına uygun yaşamaya bağlıdır.

Yevme’t-tenâd: İnsanların feryat ederek imdat isteyecekleri kıyamet günü.