İbadetlerde ihlası kuşanmak

Allah’a (cc) olan bağlılığımızı, imandan sonra ibadetlerimizle gösteririz. Namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetler, bizim Rabbimize olan bağlılığımızı pekiştirirler ve onda süreklilik sağlarlar. İbadetin özü, ihlas yani samimiyet ve içtenliktir. İhlas; iş, davranış ve ibadetleri gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmaktır. İhlas, yaratıcısına gizli açık hiçbir şeyi ortak etmeyen samimi bir imandır. İhlas, dünyevi bir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yapılan bir kulluktur. İbadetlerin Allah katında değerli ve geçerli olmasının yolu ihlas ile yapılmasıdır. O halde ibadetlerimizde ve tüm davranışlarımızda gösterişten uzak olalım. Bir ömür ihlası kuşanarak Peygamberimizin duasıyla Rabbimize yalvaralım: “Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan Allah’ım! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi!” (Ebû Dâvûd, Vitr, 25)

---

Bir Ayet: “...Ey Rabbim! Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!” (Neml, 27/19)