Zenginlik ölçüsü: Nisap

Sözlükte “sınır, işaret ve asıl” anlamlarına gelen nisap kelimesinin terim anlamı; zekâtın farz olması için tespit edilen belirli bir miktardır. Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Buna göre nisap miktarı mala sahip olan kişinin zekât vermesi gerekir. Asgari zenginlik ölçüsü diyebileceğimiz nisap, hadislerde şu şekilde gösterilmiştir: Altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5 adet, sığırda 30 adet, koyun ve keçide 40 adettir. Fıkıh âlimleri, toprak ürünleri hariç zekâta tabi bütün mallarda nisabın şart olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Toprak ürünlerinin azı da çoğu da zekâta tabidir. Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi, diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermelidir. İslâm dini nisabın üstünde gelir ve serveti olanlardan zekât alıp nisabın altındaki gelir sahiplerini zekâttan muaf tutmuştur.

---

Bir Ayet: “(Rabbim!) İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!” (Şu’arâ, 26/87-89)

Editör: Mehmet Öztürk