Yetimin hakkına riayet

Kur’an’da Müslümanlar âdil olmaya çağrılır. Çünkü Allah âdil olanları sever. Adalet hem dünyada hem de ahirette bir denge unsurudur. İnsan, yaratılıştaki bu dengeye ve gerçekliğe göre hareket etmelidir. Böylece insanlar arası ilişkiler, meşru olmayan çıkar ya da haksız güç üzerine değil, doğruluk ve hak üzerine temellendirilir. Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlar yetimlerin hakkı için “Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin...” (En’âm, 6/152) ayeti ile uyarılır. Ayette sürekli savaş halinde olan bir toplumda bulunan yetim kızların mallarına haksızlık yapılmasına karşı çıkılır. Onlar mallarına sahip oluncaya dek mallarının korunması istenir. Böylece mallarını çoğaltmanın dışında, yetimlerin mallarında bir tasarrufta bulunmak yasaklanır. Başka bir ayette “yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlerin” hakları ele alınır. (Nisâ, 4/127) Bu ayetin işaret ettiği haklar, küçük ve zayıf olanlara mirastan paylarına düşenin verilmesidir.

---

"93 Harbi kahramanı Nene Hatun’un vefatı (1955)
5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın vefatı (1982)"