Yaşatan da öldüren de O’dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece “ol!” der, o da oluverir. (Mümin, 40/68)

Bizi ve kâinatı yaratan Allah’tır. Allah’ın yaratması, bir şeyin olmasını dilemekten ibaret olup, O yaratmak için başka bir şeye ihtiyaç duymaz. O’nun için bir kişinin yaratılması ile kâinatın yaratılması arasında fark yoktur. Yaratıcı olmak, kulluğa layık olmanın şartıdır. Yaratmaya kadir olmayan bir varlığa kulluk yapılmaz. Âyette, hiçbir gücü olmayan, kendisi de yaratılmış olan bazı şeyleri ilah kabul edenlerin davranışlarının yanlışlığına ve Allah (cc) dilemeden hiç kimseye fayda veya zarar gelmeyeceğine dikkat çekilmektedir.

Yaratan da öldüren de Allah’tır. Allah dilemeden hiçbir şey ne olur ne de ölür.

Kader: Allah’ın bütün nesne ve olayları ezelî ilmiyle bilip belirlemesi, planlaması.
Kaza: Allah’ın belirlediği planın/kaderin gerçekleştirilmesi.