Yaratan’a şükür yaratılana teşekkür

İnsanın şükretme ihtiyacı yaratılışı gereğidir. Kendisine küçük bir iyilik yapana karşı bile vicdanen bir teşekkür borcu hisseden insanın, bütün nimetleri ikram eden Yaratan’ına karşı şükretmemesi düşünülemez. İyilik yapana teşekkür etmek İslam ahlakının gereğidir. Rabbinin verdiği nimetler karşısında kulun O’na olan minnetini şükürle sunabileceğini belirten Peygamber Efendimiz, hem şükür sözlerini diline nakşetmiş hem de nafile ibadetleriyle Rabbine şükrünü ifade etmiştir. Geçmiş ve gelecek günahları affolunduğu hâlde çokça ibadet etmesini hayretle karşılayanlara “Allah’a çok şükreden bir kul olmayayım mı?” şeklinde cevap vermiştir. (Buhârî, Tefsîr, Fetih 2) İnsanlara teşekkür için de bize şöyle yol göstermiştir: “Kendisine bir ikramda bulunulan kişi, imkân bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa (o iyiliği yapana) övgüde bulunsun. Çünkü (bir iyiliği) öven, şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyen ise nankörlük etmiş olur.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 11)

---

Bir Hadis: “Allah’ım! Beni, iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle.” (İbn Mâce, “Edeb”, 57)