"Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah (cc), âdil davrananları sever. " (Mâide, 5/42)

Medine dönemindeki Yahudiler yalan sözlere kulak veriyorlardı. Onlar yalanı benimserler, yalan uydurarak İslam’a kötü sözler söylerlerdi. Çıkarları ve batıl amaçları için parayı kullanırlar, haram ve çirkin yollardan elde ettikleri kazancı yemekten çekinmezlerdi. Rüşvet alıp verirlerdi. Onlar menfaatleri için ihtilafa düştüklerinde bazen Peygambere gelerek aralarında hüküm vermesini isterlerdi. Yüce Allah, bu tür durumlarda onlar hakkında hüküm verme konusunda Hz. Peygamber’i serbest bıraktı.

Kötü amaçlarla davrananlara karşı dikkatli olmak gerekir. Kim olursa olsun, muhatabına karşı adaletli olmak esastır.

Suht: Haram mal.
Kıst: Adalet.
Muksit: Adaletli davranma, âdil.