İslam, güzel ahlak dinidir. Çünkü ahlak, insanlığın temelidir. Ahlaki ilkeler de tevhid dini olan İslam’ın en belirgin özelliklerindendir. Çünkü İslam’ın ana gayesi, imanlı ve imanı gereği ahlaklı insanlardan oluşan, sağlıklı bir toplum ve huzurlu bir dünya inşa etmektir. 

“Güvenilir Muhammed”…

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce güzel ahlakı ile tanınır ve Mekke’de bu isimle bilinirdi. Bu sebeple şöyle demişti: “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Hz. Muhammed (s.a.s.))