"Âlim, ârif, hakîm, şair, edîb ve mutasavvıf bir Osmanlı fikir adamı Erzurumlu İbrahim Hakkı. Adını ölümsüzleştirmiş, daima hayır ve dua ile yâd edilmesine vesile olan şaheseri Marifetname, Osmanlı toplumunun en güvenilir ve feyizli kaynaklarından biri… Bugün de insanlığa feyiz ve ışık saçmaya devam ediyor. İbrahim Hakkı’nın Astronomi, Musiki, Yeni Astronomi, âlem, tababet, tabiat ve tasavvuf hakkındaki görüşlerini inceleyen eser, bir Osmanlı âliminin ilmî ve irfanî derinliğini gözler önüne seriyor. "

İçindekiler

00:00:17 İbrahim Hakkı Erzurumî

00:00:58 Babası

00:09:21 Şeyh İsmail Fakirullah

00:13:38 Derviş Osman Efendi’nin Vefatı

00:21:51 İbrahim Hakkı’nın Erzurum’a Dönüşü

00:30:27 İbrahim Hakkı’nın Tarikatı ve Şeyhliği Meselesi

00:32:37 İbrahim Hakkı’nın Eserleri

00:34:43 Marifetnâme

00:38:34 Marifetnâme’nin Bölümleri ve İçeriği

00:40:40 Marifetnâme’nin Muhtevası ve Meseleleri

00:43:17 Marifetnâme Nasıl Bir Eserdir?

00:47:42 İbrahim Hakkı ve Tecrübî ve Aklî İlimler

00:49:47 Astronomi (İlm-i hey’et, felekiyât, kozmografya):

00:50:54 Astronomi ve Musiki:

00:53:04 Yeni Astronomi: Hey’et-i Cedîde

01:02:12 Yerküre ve Evren

01:09:16 Tababet

01:11:27 Büyük Âlem - Küçük Âlem

01:16:13 İstihale

01:18:28 Tabiat Ana

01:21:09 Canlılar

01:27:21 İnsan-Âlem Benzerliği

01:31:51 Dünya

01:36:20 İbrahim Hakkı ve Tasavvuf

01:43:42 İrfan Yolunun Altı Esası

01:47:02 İrfan Yolunun Dört İlkesi ve Tefviznâme

01:49:36 Marifet-İrfân Mahabbet-Aşk

01:55:29 Hikmet

01:57:45 Evliya ve Velîler

Kitabın ePUB formatına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/e-kitap/ibrahim-hakki-erzurumi/prof-dr-suleyman-uludag/kultur-sanat-edebiyat/3961