"Kanunî Sultan Süleyman’la aynı yıllarda yaşayan Şeyh Şaban-ı Velî’nin tesirleri günümüze kadar devam ediyor. Memleketinde kurduğu dergâhta tasavvufî hayat ve düşünceyi tâlip olanlara aktaran Şaban-ı Veli, Osmanlı topraklarını aşan, Afrika ve Hindistan’a kadar uzanan ve bu yaygınlığı ile benzerine az rastlanan tasavvufî yollardan birini oluşturur. Bu eserde o, mürşid ve müridleriyle Halvetîlikten başka diğer tarikatlara mensup olan çağdaş meslektaşlarıyla tanıtılmakta, Şeyh Şaban-ı Velî ve bu yolun yolcuları hakkında geniş ve değerli bilgiler sunmaktadır. "

Kitabın ePUB formatına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/e-kitap/seyh-saban-i-veli/prof-dr-suleyman-uludag/kultur-sanat-edebiyat/3962