Biz Bize” eseri sıcak, samimi üslubuyla genç okurlara sesleniyor. Eserde genç bir Müslüman’ın, hayatının sonraki dönemlerine doğru adım atarken dikkat etmesi gereken bazı noktalardaki küçük hatırlatmalar üç alt başlık altında veriliyor. Hayata adım atmaya hazırlanırken kendi kendimizi keşfetmenin önemi, bir Müslüman gencin zihin parametreleri, çevresine ve dünyaya hangi pencereden bakması gerektiği ve düşünce dünyasının nirengi gibi konular hasbıhal havasında anlatılıyor.

İÇİNDEKİLER:
00:00:00 Biz Bize
00:00:11 1. Bölüm Kimliğimiz 
00:01:37 Ben kimim?
00:07:04 Allah’ın benden istediği
00:08:53 Ah, keşke o zamanda olsaydım!
00:11:14 Hayal kurmak iyidir ama
00:13:13 Alternatifleri çeşitlendirmek
00:14:36 Kendimizi keşfettikten sonra
00:15:39 2. Bölüm Ufkumuz
00:16:49 Önce kendi şahsiyetimiz
00:19:58 Bir vücut gibi
00:21:50 Bir binanın tuğlaları gibi
00:23:23 Ailemiz ve biz
00:27:23 Dedemizin eli internetten öpülmez
00:29:13 Şahsiyetli olmakla bireysellik arasındaki fark
00:30:54 Vatanımız ve biz
00:34:35 Ait olduğumuz bütün
00:36:17 Müslüman ırkçı değildir ama ırkları da yok saymaz
00:38:33 3. Bölüm Vazifeleriz
00:39:42 1. İslam’ı derinlemesine kavramak
00:45:31 2. İbadetlerle arınmak
00:58:53 3. İslam coğrafyasını ayrıntılarıyla tanımak
01:02:13 4. Tarih okumak
01:09:28 5. Seyahat etmek
01:24:32 6. Dil öğrenmek
01:30:49 7. Seçtiğimiz meslekte en iyi olmaya çalışmak
01:34:26 Son Söz yerine Bir Hayal