Vefakâr eş: Hz. Hatice

Fedakârlığın ve vefakârlığın en güzel örneğidir Hz. Hatice validemiz. Resûlullah’ın ilk eşi, ümmehâtü’l-müminînin ilkidir o. Tevhide davette tam bir teslimiyetin simgesidir. Allah Resûlü’ne iman eden ilk mümine, inananlar arasında Allah Resûlü ile namaz kılan ilk kadındır. Hz. Hatice çok güçlü ve köklü bir ticari geleneği olan Mekke çevresinde yetişmiştir. Böylece kendisi ticaretle uğraşma imkânı bulmuştur. Peygamberimizle de ticaret vesilesi ile tanışmış ve evlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz ile Hz. Hatice’nin evliliği büyük bir muhabbet ile başlamış, bu süre zarfında birbirlerine karşı son derece vefalı, hoşgörülü ve saygılı davranmışlardır. Hz. Hatice risaletten önce de risaletten sonra da Peygamberimizden maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgememiş, ona hayırlı bir eş olmuştur. Vefa Peygamberi onu hiç unutamamıştır. Vefatından sonra dahi ondan bahsederken yüreği titreyen Resûlullah’ın Hz. Hatice’ye olan büyük sevgisi ve vefası her zaman dikkat çekmiştir.

---

"İbn Haldûn’un vefatı (1332-1406)
Kocakarı Soğukları (Berdelacûz, Eyyâm-ı Husûm) sonu"

 

Editör: Mehmet Öztürk