Vaktin oğlu - İbnü'l-Vakt

İnsan yaşadığı vaktin çocuğudur. “İbn’ül- vakt olmak” Allah Teâlâ’nın her an yeni bir tasarrufta olduğunun (Rahmân, 55/29) idrakiyle ânın kıymetini bilmek, dünyada kendisine emanet edilmiş muayyen vakti, sahibinin rızası ve izni doğrultusunda kullanabilmek, ilahi tecellilere teslimiyet göstermektir. İnsan ne düne dönebilir, ne yarına yetişebilir. Geçmiş için hayıflanmak, gelecek için kaygılanmak mümince bir tavır olarak görülmemiştir. Aslında insanın Yaradan’ından ayrı geçen bir ânı yoktur. Zira Yüce Allah, kuluna şah damarından da yakın olduğunu bildirmektedir. (Kâf, 50/16) Lakin günlük hayatın koşturmacası içinde, dünyanın bin türlü meşgalesiyle perdelenen insan gaflete düşüp özüne yabancılaşmakta, kendini unuttukça Rabbinden de uzaklaşmaktadır. İbn’ül- vakt olanlar zamana, mekâna ve kalplerine hükmedenin Allah Teâlâ olduğunu fehmederek O’nun isim, efal ve sıfat tecellilerini temaşa ederler.

---

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İlanı. (1983)

---

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. (Tevbe, 9/119)

Editör: Ammar Esenkal