Üzeyir Aleyhisselam

Üzeyir’in (a.s.) peygamber olup olmadığı konusunda İslâm âlimleri arasında farklı görüşler vardır.İbn Kesîr, Üzeyir’in peygamberliğine dair görüşün İslâm âlimleri arasında yaygın olduğunu aktarır. Buna göre Üzeyir, Dâvûd ile Süleyman veya Zekeriyyâ ile Yahyâ (a.s.) arasında yaşamıştır.İslâm âlimlerinin bir kısmına göre Üzeyir (a.s.) kaybolan Tevrat’ı yeniden ortaya çıkardığı için Yahudiler onu Allah’ın oğlu kabul etmişlerdir. Tarihçiler Kur’an’ın indiği dönemdeki Hicaz bölgesi Yahudilerinde Üzeyir’in Allah’ın oğlu olduğuna dair bir inanç olduğunu ve Hicaz Yahudilerinin de diğer Yahudiler gibi bir kurtarıcı mesîh beklentisi içinde olduklarını aktarmaktadır. Ancak Yahudilerin mesîh olduğunu iddia ettikleri bu kişi için “Tanrı’nın yardımcısı” anlamında İbrânîce Azaryahu veya Ozer dediklerini nakletmektedir. Bu kelimeler Arapça’ya Üzeyir şeklinde geçmiştir. Buna göre Tevbe sûresindeki (9/30) uzeyr kelimesi bir isim değil mesîhe verilen bir unvandır şeklinde düşünülebilir.Üzeyir unvanındaki bu mesîhin ise İdris Peygamber (a.s.) olarak bilinen Enoh olduğu görüşü ağır basmaktadır.

---

Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse doğru yoldadır. Kim onlara isyan ederse yalnızca kendisine zarar vermiş olur ve bu tavrıyla Allah’a hiçbir zarar vermiş olamaz. (Ebû Dâvûd, Salât, 231)

Editör: Ammar Esenkal