Üç aylarda yapılacak ibadetler

Recep, Şaban ve Ramazan, halk arasında üç aylar olarak bilinen kamerî aylardır. Mübarek gecelerin çoğu bu zaman diliminde yer aldığı için Müslümanların manevi hayatında üç ayların özel bir yeri vardır. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib, yirmi yedinci gecesi Mirac gecesidir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat, genel kabule göre Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi ise mübarek Kadir gecesidir. Ramazan’dan sonra en değerli oruç, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçtur. Peygamberimiz Ramazan’dan sonra en çok Şaban ayında oruç tutmuştur (Buhârî, Savm, 52). Kur’an-ı Kerim’in indiği ve oruç ibadetinin tahsis edildiği bir ay olan Ramazan ayının da bu aylar arasında olması, üç ayları diğer aylardan farklı kılmıştır. Bu ayların feyzinden yararlanmak isteyen Müslüman, kendisine çekidüzen vermeli, geçmişinin bir muhasebesini yaparak geleceğe daha gayretli olarak yönelmelidir. Hatalarını düzelterek iyilikleri çoğaltmalı, imkânları ölçüsünde ihtiyaç sahiplerini koruyup gözetmelidir.

---

Bâb-ı Âlî Baskını (1913)