Üç aylar ve Regaib kandili

Üç aylar, Allah Teâlâ’nın rahmet ve mağfiretinin üzerimize bol bol indiği bereket mevsimi olarak kabul edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz (sas) “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (İbn Hanbel, Müsned, I, 259) şeklinde dua etmiştir. Regaib, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın, Cenab-ı Hakk’a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır. Müminler olarak bu gecede hayatımızı gözden geçirmeli, hata ve günahlarımıza tövbe etmeliyiz. Rabbimize el açıp dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza ve nafile namaz kılarak bu geceyi değerlendirmeliyiz. Bu gecede Rabbimizle ve yakınlarımızla bağlarımızı gözden geçirmeli, bu vesileyle iyi bir mümin olmanın iman-ibadet-ahlak bütünlüğünü sağlamakla mümkün olabileceğini bir kez daha hatırlamalıyız. Doğruluk ve dürüstlüğün, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın en üstün değerler olduğunu bilmeliyiz.

---

"REGAİB KANDİLİ
Mekke’nin Fethi (M. 630, H. 20 Ramazan 8)
Bugün Greenwich saati ile 11.58’de içtima, 22.57’de Ru’yet olacak ve hilal ilk defa Atlas Okyanusu’nun güneybatısı ve Güney Amerika Kıtası’ndan itibaren görülmeye başlayacaktır."