Teşrik Tekbiri

Teşrik kelimesi sözlükte doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak, yüksek sesle tekbir almak gibi anlamlara gelir. Dini kaynaklarda Kurban Bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farz namazların ardından “Allâhüekber Allâhüekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklinde tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere “teşrîk tekbirleri” denilir. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

---

Kurban Bayramı Arifesi
(Teşrik Tekbirleri Bugün Sabah Namazı ile Başlıyor)

---

Şu iki özellik, bir müminde bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlâk. (Tirmizî, Birr, 41)

Editör: Ammar Esenkal