Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

Atasözleri günümüze kadar ulaşmış en önemli öğütler arasında yer almaktadır. Bu öğütlerden biri olarak “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” halk arasında yaygın şekilde kullanılıyor. Güzel bir sözün insanı ikna etmenin en güzel yolu olduğu bir gerçektir.

Her insan tatlı dille söylenenlerden etkilenir. Gönül okşayarak ve tatlılıkla dile getirilen sözler ikna edilmesi mümkün olmayan en zorlu kişileri dahi istenilen noktaya getirebilmektedir. Yunus Emre ne güzel bu konuya işaret etmektedir.

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz

Gönül alıcı ve tatlı sözlerin, davranışların yaptıramayacağı iş yoktur. Hoşa giden, gönül alıcı ve etkileyici sözler herkesin hoşuna gider. Bunu duyan kişinin inadı kırılır, yumuşar ve anlaşabileceğimiz biri haline gelir. Ancak acı ve kırıcı söz kalp incitir, dostu düşman yapar.