Tarihi karakollar: Ribâtlar

Ribât, İslam tarihinde sınır boylarında ve stratejik mevkilerde askerî amaçlı inşa edilen müstahkem yapılara verilen isimdir. Askerlerin atlarını bağlayıp nöbet tuttukları bu ribâtlarda toplanan gönüllü askerlere murâbıt adı verilmiştir.

Başlangıçta basit çadırlardan ibaret olan ribâtlar, giderek müstahkem yapılara dönüşmüştür. Bu tip ribâtlar önce Bizans’a karşı Suriye ve Kuzey Afrika sahillerinde yapılmaya başlanmış, ardından İslam coğrafyasının pek çok bölgesinde tesis edilmiştir. Ribâtlar sayesinde düşman ülkelerinden ve isyancı gruplardan gelecek saldırılara karşı stratejik noktalarda yol emniyeti sağlanmış, düşman saldırıları davullar çalınarak bölgedeki merkezlere bildirilmiştir.

Ribatlar, İslâm’ın yayılması ve düşman saldırılarının azalmasıyla birlikte bazı bölgelerde zikir ve riyâzet amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Ticaret yolları üzerindeki geçitlerde bulunan ribâtlar ise kervanların yol güvenliğini ve konaklama ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik birer kervansaraya dönüşmüştür.