Takva elbisesini kuşanmak

Takva bir şemsiye terim olup bir taraftan tüm günahlardan uzak durmayı, diğer taraftan da inanç, ibadet, ahlak ve doğru davranışları kapsar. Bizi Allah’tan uzaklaştıran her türlü inanç ve eylemi terk etmek takvanın kapsamına girdiği gibi, bizi Allah’a yaklaştıran her doğru inanç, düşünce, güzel söz ve eylem de takvanın kapsamına girer. Takva doğru inancın ve davranışın içtenlik ve samimiyetle beslenmesi, üretilmesi ve ortaya konmasıdır. Aynı zamanda takva, samimi olanla olmayanı birbirinden ayıran bilinçlilik hâlidir. Bu bilinç kişinin hem kalbini hem de davranışlarını kuşatır. Kur’an-ı Kerim, müminlerden imanın gereği diğer güzel vasıflarla birlikte müttaki olmalarını ister. Onları en hayırlı giysi olan takva elbisesine (libâsü’t-takvâ) bürünen kişiler olabilmeye yönlendirir. Müminlere, takvanın bir gereği olarak üzerlerine düşen tüm kulluk görevlerini özenle yapmalarını ve sakıncalı şeyleri de terk etmelerini ısrarla hatırlatır.

---

"İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. (1453)
Sayıştay kuruldu. (1862)"