Taksitle Adak Kurbanı Alabilir Miyim?

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. İmkanı olan müminler urban kesmeye çalışmalıdır. Bu imkanlara farklı şekilde sahip olabiliriz. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur. Adak kurbanında da hüküm aynı olup kurban edilecek hayvanın taksitle satın alınmasında dinen herhangi bir mahzur bulunmamaktadır.

---

Amasya Genelgesi. (1919)
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Vefatı. (1780)

---

Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin… (Bakara, 2/264)

Editör: Ammar Esenkal