Sûra İkinci Üfleniş

Ahiret hayatının varlığına inanmak İslam inanç esasları arasında yer almaktadır. İnsanın ölümüyle onun âhiret hayatı başlamış olur. Peygamberimiz (s.a.s), kabrin âhiret duraklarının ilki olduğu belirtilmiştir. Çeşitli merhaleleri ve kendine has halleriyle tasvir edilen âhiretin gerçekleşmesi, bugünkü dünya nizamının bozulmasından sonra olacaktır. Âhiret hayatının kıyametin kopması, hesabın görülmesi ve hesap sonrası ebedî hayatın başlaması şeklinde üç merhalesi vardır. Görevli melek –genel kabule göre İsrafil (a.s)- tarafından sûra üflenecek, Allah’ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde kim varsa düşüp ölecektir. Âhirette hesabın başlaması, sûra ikinci üfleyişten sonra kabirlerdekilerin tekrar diriltilmesi ve mahşerde toplanmasıyla olacaktır. Kıyamet günü hesaba çekilme belli kayıtlara bağlı olarak yapılacaktır. İnsanlar ve cinler her şeyden önce imandan sorgulanacaktır. Sonra kul hakları ile Allah ile kul arasındaki hakların hesabı görülecektir.

---

Gündönümü.
TBMM Tarafından Soyadı Kanunu Kabul Edildi. (1934)
İbn Sînâ’nın Vefatı. (1037)

---

Allah’ın rızası, anne babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. (Tirmizî, Birr, 3)

Editör: Ammar Esenkal