Süleyman Çelebi ve Vesiletü'n-Necat

Süleyman Çelebi, Bursa Ulucamii’nin imamıdır. Meşhur eseri Vesîletü’n-Necât’ı kısaca Mevlid’i Osmanlı Devleti’nin fetret döneminde burada kaleme almıştır. Vesîletü’n-Necât, kurtuluş vesilesi anlamına gelir. Süleyman Çelebi içine düşülen fetretten kurtuluşa vesile olması niyetiyle eserine bu ismi vermiştir. Çünkü o, fetretin ancak Hz. Peygamber’in manevi şahsiyetine, Kur’an, Sünnet ve dinine bağlanmakla aşılacağını düşünmüştür. Vesîletü’n-Necât, hem sade ve anlaşılır Türkçesiyle hem de derin ve etkili bir anlam dünyasına karşılık gelen ahenkli söyleyişiyle altı yüz yıldır mevlid yazmak isteyen şairlere ilham kaynağı olmuştur. Ancak bugüne dek onun gibisi kaleme alınamamıştır. Bu bakımdan Süleyman Çelebi kurucu bir şahsiyettir. Altı yüz yıldır bu toprakları mayalayan ardında bıraktığı biricik eseri ise Rumca, Arapça, İngilizce, Almanca, Boşnakça, Arnavutça, Çerkesçe ve Gürcüce’ye yapılan çevirileriyle geniş bir kültür havzasında tesir bırakmıştır.

---

Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma! Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun... (Kasas, 28/77)