Şikayetini Allah’a Duyuran Kadın: Havle Bint Sa’lebe (r.a.)

Medineli hanım sahabilerden Havle bint Sa’lebe, Evs b. Sâmit ile evliydi. Evs, olur olmaz her sebepten tartışma çıkararak eşine kızdığı günlerden birinde öfkesine öyle yenik düşmüş ve “Sen bana annemin sırtı gibisin!” diyerek zıhar yapmıştı. Zıhar hanımını annesi gibi dinen evlenmesi mümkün olmayan bir kadına benzetmek, cahiliye Araplarının boşamak istedikleri hanımlarına reva gördükleri onur kırıcı bir cezaydı. Müslüman toplumunda ilk kez karşılaşılan bu kötü muamele Havle’yi oldukça incitmişti. Allah ve Resûlü haklarında bir hüküm vermedikçe kocası Evs’le evliliğini sürdüremeyeceğine karar verdi. Olanları kabullenemeyen Havle, “Allah’ım şikâyetimi sana arz ediyorum. Peygamberinin dilinden bana hüküm indir.” diye dua etti. Sonunda Rabbi onun mücadelesini örnek gösterdiği bir sûreyle karşılık verdi. Mücadele Suresinde zıhar yapan erkeğin hanımına karşı çok çirkin ve asılsız bir söz söylediği ve ancak kefaretle yeniden bir araya gelebilecekleri bildiriliyordu.

---

II. Balkan Savaşı Başladı. (1913)

---

Her kul, öldüğü  hâl (amel) üzere diriltilir.  (Müslim, Cennet, 83)

Editör: Ammar Esenkal