"İlyas’a selam olsun. Şüphesiz biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı." (Sâffât, 37/130-132)

İlyas (as), İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biridir. Bu kavim Allah’ı (cc) bırakıp Ba’l adını verdikleri bir puta tapmaya başlayınca onları uyarmış ve “Sizi en güzel şekilde yaratan Allah’ı bırakıp Ba’l adlı puta mı tapıyorsunuz?” diyerek kınamıştır. Bütün peygamberler, insanları tek olan Allah’a (cc) kul olmaya çağırır. Bu, onların en önemli görevidir. Hz. İlyas (as) da bu görevini en güzel şekilde yapmış ve adı muhsinler hanesine yazılmıştır.

Peygamberler bizim için en güzel örneklerdir. Bundan dolayı onların Kur’an’da anlatılan mücadelesini örnek almalıyız.

Muhsin: İman edip sâlih amel işleyen, Allah’ın emrettiği şeyleri yapıp yasakla rından kaçınan, iyilikleri yapıp kötülükleri terk eden, yaptığı her işi ve görevi en iyi bir şekilde yapan kimse.