Şam-ı Şerif

M.Ö. 4000’lere uzanan tarihiyle bu kadim şehir, Antilübnan dağlarıyla Suriye çölü arasında, Bereda nehrinin oluşturduğu vahada kurulmuştur. Dünya tarihinde kesintisiz yerleşimin süregeldiği en eski şehir olarak bilinir. Hz. Ömer devrinde Halid b. Velid tarafından fethedilmeden önce Bizans hâkimiyetindeydi. Şam bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Fetihten sonra şehre yerleşen Müslümanlar, Hristiyan Dımaşklılarla birlikte yaşadılar. İlk Haçlı seferiyle Kudüs’ü işgal eden Haçlılar, ikincisinde Dımaşk’ı kuşatırlar. Musul ve Halep atabegleri Zengîlerin yardımıyla Haçlı kuvvetleri yenilgiye uğratılır (1148) ve Dımaşk bir süre sonra Nureddin Mahmud Zengî’nin hâkimiyetine girer. Nureddin’in ardından Dımaşk yönetimine, başkumandanı ve naibi Selahaddin Eyyûbî’nin geçmesiyle, Şam’da bir asırdan daha fazla sürecek Eyyûbîler dönemi başlar (1174). Eyyûbîler devrinde Haçlıların tamamen bertaraf edilmesiyle oluşan istikrar ortamı Şam’ı geliştirir. İlmi hayatın canlanmasıyla Dımaşk, Kahire ve Bağdat’ı geride bırakır.

---

Kasım Günleri Başlangıcı

---

“Allah’a iman ettim.”deyip dosdoğru ol.  (Müslim, Îmân, 62)