"De ki: “Ne dersiniz, eğer Allah (cc) sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de mühürlerse, Allah’tan (cc) başka onu size (geri) getirecek ilah kimmiş?” Bak, biz âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? " (En‘âm, 6/46)

Allah’a (cc) birtakım putları, ilahları ortak koşan, bu sapkın inançlarında ısrar eden müşriklere seslenir ayet-i kerime: Size can, görme, işitme, tatma, kalp gibi nimetleri veren ancak Allah’tır. Bu becerilerinizi veren ve sizi var eden Allah (cc) olduğu hâlde O’nu (cc) nasıl yalanlarsınız ve başka ilahlara inanırsınız! O (cc) bu yeteneklerinizi geri alsa bunları size kim geri verebilir? Allah (cc), gücü her şeye yetendir. O (cc) ayetlerini geniş olarak açıklar. Varlığınız, beceri ve yetenekleriniz ile size verilen diğer nimetler, O’nun (cc) varlığının delilidir. O hâlde nasıl inkâr edip Hak'tan yüz çevirirsiniz!

Her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah’a (cc) şirk koşmaktan uzak durmak gerekir.

Sem‘: Duyma, duyma yeteneği, kulak.

İlâh: Tanrı, tapılmaya layık görülen varlık.