"Onların söylediklerine sabret, kulumuz Davud’u, o kuvvet sahibi zatı hatırla. O, hep Allah’a yönelirdi." (Sâd, 38/17)

Peygamberimiz (sas), Mekkelileri putları terk edip bir olan Allah’a iman etmeye davet edince onlar şiddetle karşı çıkmışlardı. Hz. Muhammed’i (sas) küçümseyerek peygamberliğe layık olmadığını düşünmüşler, ona yalancı ve sihirbaz demişlerdi. Halkın ileri gelenleri, insanları putlarına sahip çıkmaya çağırmışlardı. Onların bu tutumlarına karşılık Yüce Allah (cc), kendisine gönülden bağlı olan Davud’u (as) hatırlatarak Hz. Muhammed’i (sas) sabretmeye çağırmaktadır. Hz. Davud (as), büyük bir güç ve saltanat sahibi, aynı zamanda dağların ve kuşların kendi emrine verildiği bir peygamberdi.

Bize yapılan kötülükleri sabırla karşılamalıyız. Allah (cc), sabredenleri mükâfatlandırır.

Davud: Kendisine Zebur verilen ve İsrailoğullarına gönderilmiş olan peygamber.

Evvâb: Allah’a yönelen, tövbe eden.