Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah’a (cc) karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Âl-i İmrân, 3/200)

Âl-i İmrân sûresinin başından buraya kadar çeşitli topluluklardan ve onların Müslümanlar ile mücadelelerinden söz edilmişti. Bu son ayette ise, Müslümanların kazanabilmesi ve Allah’a (cc) iyi bir kul olabilmeleri için gerekli bazı şartlar sayılmaktadır. Bunların başında sabır gelmektedir. Öyle ki, bir mücadelede düşman da sabır gösterebilir. Fakat müminler onlardan daha sabırlı olmalıdırlar ki, hedeflerine ulaşabilsinler. Müslümanların her türlü tehlikeye karşı uyanık ve hazırlıklı olup kendi aralarında dayanışma sağlamaları da, varlıklarını sürdürebilmeleri için çok önemlidir.

Başarıya ancak elinden gelen gayreti gösterenler ve sabırlı olanlar ulaşabilir.

Sabır: Direnç gösterme, metanet.
Ribat: Sınır boylarında gözetleme yapmak, nöbet tutmak.