Sabır eğitimi: Oruç

Ramazan ayında sabır, müminin benliğini kaplar, maddi gıdanın vücuttan çekilmesiyle, bunun yerini manevi gıda alır. Artık kalp, Allah’ın adı anıldığında ürperir, Allah’ın ayetleri karşısında imanla dolup taşar. Ve Allah, kulun yegâne güven kapısı olur. Oruç açlığa, susuzluğa ve her türlü mahrumiyete karşı bir meydan okumadır. Hz. Peygamber’in ifadesiyle, “Günahlara, kötülüklere kalkandır o!” (Müslim, Sıyâm,162) İnsan, oruçluyken önünde duran yemeğe elini uzatmaz, şırıl şırıl akan suyu yudumlamaz. Katlanır yoksunluğa ve açlığa; direnir zevke ve sefaya... Çünkü Ramazan, “sabır ayı”dır (İbn Mâce, Sıyâm, 43). Oruç tutmak tek başına bir ödüldür. Yüce Allah, bir kudsi hadiste şöyle buyurmaktadır: “Âdemoğlunun yaptığı iyilikler on ile yedi yüz kata kadar katlanarak ödüllendirilir. Fakat oruç benim içindir. Kişi süflî arzularını, yemesini, içmesini sadece benim rızamı kazanmak adına terk ettiği için oruçluya ödülünü ben vereceğim.” (Müslim, Sıyâm, 164)

---

"Bedir Gazvesi (624)
Rumî yılın başlangıcı"

Editör: Mehmet Öztürk