Riya: Gösteriş merakı

Riya, Kur’an’da insanın yapıp ettiklerini gösteriş olsun diye, Allah’tan başkasının rızasını ve övgüsünü kazanmak veya bir çıkar elde etmek niyetiyle yapması anlamında kullanılmıştır. Kur’an, müminin yaptığı her işi Allah rızasını gözeterek yapmasını emreder. İçtenlikle Allah’a imanı düstur edinen mümin, tüm söz ve davranışlarında Allah’a, Resûlü’ne, O’nun (cc) Kitabı’na ve mümin kardeşlerine karşı samimidir. Hepsine içten duygularla bağlıdır. Bunun için Peygamberimiz, dinin samimiyetten ibaret olduğunu ifade etmiştir (Buhârî, Îmân, 42). Bu yüzden görsünler, duysunlar ve beğensinler diye davranmak müminin davranışı olamaz. İnanan için esas olan Allah’a bağlılıktır ve O’nun takdirini, beğenisini kazanmak için hareket etmektir. Peygamberimiz de bu hususla ilgili şöyle buyurmuştur: “Kim görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa, Allah kıyamet günü onun maksadının gösteriş ve insanlara duyurmak olduğunu ortaya çıkarır.” (Buhârî, Rikâk, 36)

---

Bir Ayet: “...Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster!” (Kehf, 18/10)

Editör: Mehmet Öztürk