Reîsülkurrâ Abdurrahman Gürses (1909-1999)

Sakarya’ya bağlı Hendek ilçesinin Soğuksu köyünde doğdu. Babası uzun süre bu köyün imamlığını yapan Hâfız Said Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. 13-14 yaşlarında Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetmiştir. Gönenli Mehmet Efendi’nin vefatının (1991) ardından reîsülkurrâ unvanını aldı. İmamlık vazifesinin yanı sıra Beyazıt Camii ve Nuruosmaniye Kur’an Kursları ve İstanbul İmam-Hatip Okulu başta olmak üzere çeşitli yerlerde tâlim ve kıraat dersleri verdi. Fas’ta Verş rivayetini okuttu. Emeklilkten sonra da hizmetlerine ara vermeden devam etti. Haseki Eğitim Merkezi’nde kıraat öğretti. Burada 100’den fazla talebeye aşere-takrîb icâzeti verdi. Uzun nefesi, tiz ve pes ses perdeleri arasında âni iniş ve çıkışlar yapabilmesi, duruma uygun aşırlar seçmesi, tilâvetini uzun tutması ve okuyuşlarında zaman zaman tercî‘/tekrar yapması da onun tilâvet tarzının özelliklerindendir. Vakarı, tok gözlülüğü, temiz giyinişi, Kur’an hizmetine gönül vermesiyle tanınan ve zihinlerde müstesna bir yer edinmiş olan Abdurrahman Gürses 10 Ağustos 1999 tarihinde vefat etti ve Beyazıt Camii’nin hazîresine defnedildi.

---

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Güvenmek için Allah yeter. (Nisâ, 4/132)

Editör: Ammar Esenkal