Ramazan gecelerinin ihyasi: Teravih

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen teravih, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Resûl-i Ekrem (sas) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1). Hadislerde “kıyâmü şehri ramazân” (ramazan ayı namazı) veya “ihyâü leyâlî ramazân” (ramazan gecelerinin ihyası) diye anılan bu namaza dört rekâtta bir dinlenme amacıyla biraz oturulduğundan tervîha denmiştir. Zaman içinde, her bir tervîhayı oturup dinlenmek yerine zikir ve salavât gibi ibadetlerle değerlendirme veya ara vermeden namaza devam etme şeklinde uygulamalar ortaya çıkmıştır. Teravih namazı, Hz. Ömer Dönemi’nden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Kadınların namazlarını evlerinde kılmaları daha faziletli ise de farz namazları ve teravih namazını camide cemaatle kılmalarında bir sakınca yoktur.

---

"Molla Fenârî’nin vefatı (1350-1431)
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından hazırlatılan Celâlî Takvimi kullanılmaya başlandı. (1079)"

Editör: Mehmet Öztürk