Aile İçi Şiddetle Mücadelede Dinî Referanslar:

ŞİDDET VE ZİHNİYET

Kitap:
Şiddet ve Zihniyet -Aile İçi Şiddetle Mücadelede Dinî Referanslar-

Yazar:
Prof. Dr. Huriye MARTI

Yayın Tarihi:
Haziran 2022

Yayınevi:
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

***

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın aile içi şiddetle mücadele konulu “Şiddet ve Zihniyet” isimli yeni kitabı Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıktı.

Neslin devamının sağlanması, bireylerin sosyalleşmesine öncülük edilmesi ile korunma ve barınma gibi temel ihtiyaçların yanı sıra güven, saygı, sevgi ve merhamet gibi değerlerin de canlı tutulduğu aile kurumu, toplumun var olmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ailenin güçlü olması toplumun güçlü kalmasına öncülük etmektedir. Ailenin zarar görmesi durumunda da toplumun bağları zayıflayacaktır. Ailede yaşanan sorunların başında aile içi şiddet gelmektedir. Aile içi şiddetin temel sebebi nedir? Aile içi şiddeti önlemede referans alınacak mücadele yönteminin kaynağı ne olmalıdır? Günümüz toplumlarında çocuk, kadın ve yaşlıların maruz kaldıkları şiddet önlenebilir mi? Kur’an ve Sünnet’in şiddete yaklaşımı nedir?

Bir çözüm ortaya konması adına “Suç ve şiddetin önlenmesinde cezadan daha etkili olan yöntem, kötülüğe giden yolu engellemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla zihniyet dönüşümü sağlamak, kişilerin empati ve özdenetim yeteneklerini geliştirmektir.” diyen yazar, bu kitabında aile içi şiddetin önlenmesinde şiddeti besleyen zihin kodlarıyla bir mücadeleye girmenin hayati bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu mücadele yürütülürken Hz. Peygamber’in (s.a.s.) tüm insanlığa nebevî mirası olan “aile içi merhameti” esas almanın bir yöntem olarak benimsenmesi üzerinde durulmaktadır. Bu yöntemde “gücünü dinî ve ahlâkî referanslardan alan bir ‘zihinsel dönüşüm’ çabası” temel alınmıştır. Kitapta aynı zamanda şiddetin beslendiği kalıplar tespit edilip, ortaya konularak Kur’an ve Sünnet merkezli bir ıslah metodu ile bu kalıplarla mücadele için orijinal bir yaklaşım sergilenmektedir.

Aile içi şiddetin konu edinildiği bu eser; çocuk, kadın ve yaşlıya şiddetin anlatıldığı iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Aile Bağlamında Merhamet ve Şiddet Kavramları” üst başlığıyla aile ve merhamet ile aile ve şiddet konuları işlenmektedir. Bu bölümde çocuğa, kadına ve yaşlıya şiddet konuları irdelenmektedir. İkinci bölümde “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Hz. Peygamber’in Örnekliği” üst başlığı ile “Cahiliye, Zihniyet ve Şiddet”, “Şiddetle Mücadele ve Düşünce Kalıpları”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” (Kadının Değeri, Konumu, Aidiyeti, Namusu), “Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele” ve “Yaşlıya Yönelik Şiddetle Mücadele” konuları etraflıca işlenmekte ve şiddetin son bulması adına yöntemler sunmaktadır.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın “Şiddet ve Zihniyet -Aile İçi Şiddetle Mücadelede Dinî Referanslar” isimli yeni kitabına tüm TDV Kitabevlerinden, TDV e-satış sitesinden (https://www.diyanetvakfiyayin.com.tr) ve diğer e-satış noktalarından ve tüm kitapçılarından ulaşabilirsiniz.