Hâlâ mı Allah’a (cc) tövbe etmezler ve O’ndan (cc) bağışlanma istemezler? Allah (cc) çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Mâide, 5/74)

Hristiyanlar Hz. İsâ’yı Allah’ın (cc) oğlu saymışlardı. Onlara göre tanrılık özellikleri, “baba, oğul ve ruhulkudüs” dedikleri üç unsurda toplanmıştı. Yüce Allah (cc) bu üçlemenin yani teslis inancının batıl olduğunu bildirdi ve onları tevhid inancına çağırdı. İman edip gerçek kurtuluşa ermek varken inkâra ve şirke yönelenler kendilerine yazık edenlerdir. Şirk kişiyi sapıklığa ve sonsuz azaba götürür. Oysa İslam, öncesindeki günahları siler. Günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Hâl böyleyken onlar inkârdan ve şirkten kurtulmak için neden beklemektedirler?

İş işten geçmeden Allah’a (cc) hakkıyla iman etmek gerekir. Allah (cc), tövbe edenin tövbesini kabul eder.

İstiğfâr: Bir günahın Allah tarafından bağışlanmasını dilemek.