Peygamberimizin amcası: Hz. Abbas

Peygamber Efendimizin amcası olan Hz. Abbas, ilk Müslümanlardandır. Kendisinden iki-üç yaş büyük olan Peygamber Efendimiz, onu amcası olarak değil bir ağabeyi olarak görmüş, babası gibi sevip saymıştır. Doğru, dürüst ve güvenilir bir şahsiyet olan Hz. Abbas, cömertlik ve fedakârlık gibi üstün meziyetlerle donanmış, akrabalık bağlarını gözetmesiyle de ön plana çıkmıştır. Nitekim Hz. Peygamber onu, “Kureyş’in en cömerdi ve akrabalık bağlarına en çok riayet edeni” diye tanımlamış, onu incitenlerin kendisini incitmiş olacaklarını söylemiştir (Müslim, Zekât, 11; Tirmizî, Menâkıb, 28). Önemli konularda görüşüne başvurulan, sözleri ve hükümleri kabul gören bu kıymetli sahabi, hem Mekke’de hem Medine’de sosyal dengenin sağlanmasında önemli rol oynamıştır. İslam’a büyük hizmetleriyle ön plana çıkmış, hayatının her döneminde Peygamber Efendimizin destekçisi olmuş, cenazesini kaldıranlar arasında da yer almıştır.

---

Sakız Adası Kanuni Sultan Süleyman Döneminde fethedildi. (1566)
 

Editör: Mehmet Öztürk