Peygamberî bir yakarış: Hz. Mûsâ'nın duası

Dua, dini alanda özel bilgilerle donatılmış olarak gönderilen peygamberlerin hayatında ayrı bir yere sahiptir. Onlar, hem kendilerini güven içinde hissettikleri dönemde, hem de başlarına gelen sıkıntı ve zorluk anlarında, kısacası yaşantılarının her döneminde dua olgusunu hayatlarına hâkim kılmışlardır. Kur’an’da zaman zaman peygamberlerin bu veciz yakarışlarına yer verilmiş ve bu mukaddes eylemin en mükemmel şekilde yerine getirilmesi için de varlık âleminin en güzide simaları olan peygamberleri, her açıdan olduğu gibi dua konusunda da örnek almamız tavsiye edilmiştir. Bu bağlamda Firavuna dini tebliğle görevlendirilen Hz. Mûsâ kendisine verilen görevin ağırlığı karşısında başarısız olmaktan endişelenerek “...Rabbim! Kalbime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver.” (Tâhâ, 25-29) diyerek Allah Tealâ’nın engin lütfuna sığınmıştır. Allah da kendisine duasının kabul edildiğini bildirmiştir.