Peygamberî bir emir: İlim öğrenmek

Hz. Peygamber ilmi, inananların düşüncelerinin ve hayatlarının merkezine yerleştirmeye çalışmış, ilim meclislerini, Müslümanların arzuladıkları cennet bahçelerine benzetmiştir. Resûlullah (s.a.s.) “İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.” (İbn Mâce, Mukaddime, 17) buyurarak ümmetini ilme teşvik etmiştir. Bu teşvikin bir sonucu olarak Hz. Peygamber döneminde kadınlar da erkekler kadar ilme rağbet etmiş, ilim öğrenmek için Mescid-i Nebevi’ye gelmişlerdir. Öyle ki Resûlullah (s.a.s.), Mescid’in üç kapısından birini işaret ederek: “Keşke şu kapıyı kadınlara ayırsaydık” buyurmuştur. Mescid-i Nebevi’de de erkeklere tahsis edilmiş ve yatılı da kalınabilen Suffe’de gerçekleştirilen öğretimin yanında, kadınların da gündüz devam ettikleri Suffetü’n-Nisa (Kadınlar Suffası) oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra Hz. Peygamber (s.a.s.), talepleri üzerine kadınlara öğretim için ayrı bir gün ayırmıştır. (Müslim, Birr, 47)