Oruç ve ramazan ayının fazileti

Ramazan ayı kötülüklere kalkan, iyiliklere kapıdır. Bu ayda gökler iyiliklere daha bol sevap yağdırmakta, göktekilerle yerdekiler buluşmakta, tüm dünya Allah’ın arşının gölgesine girmektedir. Ramazan, kötülüklere dur deme vaktidir. Bir başka ifadeyle Ramazan oruç ile sabrın hemhâl olduğu aydır. Bu ayda sabrı ve şükrü harmanlayan oruç, isyan kapılarını kilitlemekte, kişiye dolaysız ve vasıtasız şekilde kulluk bilincini hissettirmekte, kulun kalbi üzerinde birikmiş günah tortusundan sıyrılmasını sağlamaktadır. Oruç sayesinde imanın lezzetine varan mümin, nefsinin açlığını manevi gıda ile bastırmaktadır. Gaflet, şehvet ve firkat girdabından çıkıp hikmet, ibadet ve iffet surlarıyla çevrili kulluk hisarına ulaşmaktadır. Nihayetinde oruçlu, nefsinin zincirlerini kırarak Allah’ın ipine sarılmaktadır. İşte tam da bu sebeple Allah Resûlü (sas) ümmetine; “İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutanların geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân, 28) müjdesini vermektedir.

---

"RAMAZAN AYININ BAŞLANGICI
Kocakarı Soğukları (Berdelacûz, Eyyâm-ı Husûm) başlangıcı (11-17 Mart)"

Editör: Mehmet Öztürk