Oruç fidyesi nedir?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Bu ayda mazeretsiz olarak oruç tutmamak büyük günahlardandır. Ramazan ayında geçici bir mazeret sebebiyle oruç tutamayanlar, bu oruçları daha sonra kaza etmelidir. Ramazan’da oruç tutamayan ve daha sonraki zamanlarda da tutamayacak olanlar, her bir gün için bir fidye verirler. Oruç fidyesi, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle ödenen maddi bedeli ifade eder. Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak kadar yiyecek veya bunun ücretidir. Fidye, Ramazan’ın başlangıcında ödenebileceği gibi Ramazan’ın içinde veya sonunda da ödenebilir. Fidyelerin tamamını bir fakire ya da ayrı ayrı fakirlere vermekte bir sakınca yoktur. Bir günlük fidye bedelinin bölünmeden bir fakire verilmesine dikkat edilmelidir. Fidye vermeye gücü yetmeyen kimseler Allah’tan bağışlanmalarını dilerler. Bu kişiler daha sonra imkân bulurlarsa geçmişte ödeyemedikleri fidyeleri ödemelidirler.

---

Uhud Gazvesi (M. 625/H. 7 Şevval 3)

Editör: Mehmet Öztürk