Ölmüş kalpleri ve kabirlerdeki ölüleri dirilten: el-Bais

Ba’s, İslami literatürde en yaygın olarak “kıyamet gününde Allah’ın ölüleri kabirlerinden çıkararak yeniden canlandırması” anlamında kullanılır. Buna göre Bâis isminden ilk anlaşılan vakti saati geldiğinde “ölüleri dirilten”dir. İnanç problemi yaşayan insanların önemli bir bölümü yaratılışı kabul ettikleri hâlde dirilişi inkâr ederler. Bunun altında dinin koyduğu sınırlara uymamaktan doğacak her türlü uhrevi sorumluluğu ret vardır. Eğer dirilmeyeceksek ve ölüm nihai son demekse bütün sorumluluklar anlamını yitirir. Aksine dirilişe ve hesaba iman eden ise inancının belirlediği her alandaki sorumlulukları kabul etmiş demektir. İşte sadece bu neden bile Bâis ismine iman etmenin hayatımızın kalitesine yapacağı katkıyı ortaya koyar. Bu nedenle Rabbimiz bütün inkârcılara cevap olmak üzere Kur’an’da diriliş üzerinde çok durur (Hac, 22/5-7; Lokman, 31/28; Tegabün, 64/7.) Çünkü dirilişi kabul etmemek -nihai sorumluluğu ret anlamında- Allah’ı inkârla aynı kapıya çıkar.

---

Ankara Başkent Oldu (1923)
İlkgüz Sonu

---

İnsan, kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe bir yere gidemez: Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nerede geçirdiği, malını nereden kazandığı, malını nereye harcadığı ve bildikleriyle ne amel ettiği. (Tirmizî, Kıyâmet, 1)

Editör: Ammar Esenkal