Okçuların serdarı: Sa‘d b. Ebû Vakkâs

Çocukluğundan itibaren Mekke’de cesareti, güzel ahlakı ve insanlara saygısı ile itibar kazanan Sa‘d, genç bir delikanlıyken Hz. Peygamber’in peygamberliğini onaylamış, Müslüman olmuştur. Annesine düşkünlüğü ile de bilinen Sa‘d, İslam’ı kabul etmeyen annesinin baskılarıyla uzun süre mücadele etmek zorunda kalmıştır. “Anneciğim, bin tane canın olsa ve bunları tek tek versen, ben yine de dinimden dönmeyeceğim.” diyerek kararlılığını dile getirmiştir. Hz. Peygamber’in Mekke ve Medine’de sıkıntı yaşadığı her anda yanında olmaya çalışarak Efendimizin hayır duasını almıştır. Uhud Gazvesi’nde Peygamberimiz, ok kullanmadaki mahareti sebebiyle Sa‘d’a okları birer birer uzatarak şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Dua ettiğinde, Sa‘d’ın duasını kabul buyur! Atışını da doğrult!” Hz. Peygamber’in bu duasına mazhar olması sebebiyle insanların nezdinde Sa‘d, duası kesin kabul edilen biri olarak şöhret bulmuştur.

---

Bir Hadis: “Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Sana inanırız. Seni bütün hayırlar ile senâ ederiz.” (İbn Ebû Şeybe, Salavât, 579)