Neslin korunmasında nesebin önemi

Neslin muhafazası, İslâm hukukunun korunmasını hedeflediği yararların önem derecesine göre yapılan tasnifi içinde vazgeçilmez değerleri ve faydaları ifade eden “zarûriyyât” kapsamında mütalaa edilmiştir. Zinanın kesin biçimde yasaklanması ve soyların karışmasına yol açacak düzenlemelere cevaz verilmemesi neslin insana yaraşır biçimde korunabilmesi için alınan önlemlerin başında gelmektedir. “Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı.” (Nahl, 72.) mealindeki ayette insana verilen nimetleri hatırlatma bağlamında eşler ile birlikte bunlardan dünyaya gelenler de (zürriyet/çocuklar ve torunlar) zikredilmektedir. Rabbimiz bize evlenerek bir yuva kurmamızı, imanlı ve sağlıklı nesiller yetiştirmemizi, insan olmanın haysiyet ve şerefine, yaratılış hikmetimize uygun bir hayat sürmemizi emreder. Neslimizi muhafaza ederek geleceğimize sahip çıkmak, mü’min bir kul olarak öncelikli görevimiz olmalıdır. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar kıymetli ve dokunulmazdır.

---

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verildi. (1934)

---

Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular. (Müslim, İlim, 7)

Editör: Ammar Esenkal