Nazardan korunmak (Rukye)

Arapça asıllı bir kelime olan “nazar”, “bakış ve görüş” anlamına gelir. Türkçede “göz değmesi veya bakmak suretiyle maddi ve manevi bir etki meydana getirmek” anlamında kullanılmaktadır. Rukye ise hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla dua okuyup üflemektir. Günümüzde de müspet ilimler, insan gözünün bazı zararlı ışınlar yaydığını ve bunun insanlar üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdiğini ortaya koymuştur. Müslümanlar beğendikleri bir şeye nazar değmemesi için Allah’a dua etmelidir. Resûl-i Ekrem Efendimiz “(Nazardan) Allah’a sığının. Çünkü göz değmesi gerçektir.” (İbn Mâce, Tıb, 32) buyurmuştur. Peygamberimiz bizlere rukye yapmayı da tavsiye etmiştir. Kendisi de rukye yapan Peygamberimiz (sas): “Kim hoşuna giden bir şey görür; “Mâşâallâhu lâ kuvvete illâ billâhi lem yedurrahu” “Allah’ın dediği olur. O’ndan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.” derse, o kimseye hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, 90, No: 4370) buyurmuştur.

---

Ahmed bin Hanbel’in (ra) Vefatı. (855)
Eyyam-ı Bahûr-En Sıcak Günler. (31 Temmuz–07 Ağustos)

---

Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. (Lokmân, 31/18)

Editör: Ammar Esenkal