Medine’nin genç âlimi: Ebû Saîd el-Hudrî

Hz. Peygamber’in hicreti sırasında henüz on yaşlarındaydı Ebû Saîd el-Hudrî. Kimi zaman babasıyla kimi zaman yalnız başına Hz. Peygamber’in sohbetine katılırdı. İmanla tanışan genç yüreği coştukça coştu, Allah yolunda savaşmayı arzular oldu. Güreş tutup kılıç kuşandı, ok talimlerine katıldı. Bedir Savaşı’na katılmayı çok istedi, ama yaşı küçük olduğundan Resûlullah onu geri çevirdi. Uhud Savaşı olacağında on üç yaşına gelmişti, hazırlıklarını yapıp yine geldi Allah Resûlü’ne. Fakat sonuç değişmedi. Babası şehit düşünce yetim kalan bu cesur yiğit, Peygamber Efendimiz ile birlikte ilk defa Benî Mustalik Gazvesi’nde savaştı. Ebû Saîd el-Hudrî’nin İslam’a hizmeti cihaddan ziyade ilimle olacaktı. Vaktinin çoğunu suffede ilim tahsiliyle geçiren bu seçkin sahabi, genç yaşında önde gelen âlimler arasındaki yerini aldı. İsabetli ictihadları ve fetvaları sebebiyle “Medine Müftüsü” diye anıldı. Resûlullah’ın sözleri ve yaşantısını aktardığı 1170 hadis ile sünnetin yayılmasında önemli rol oynadı.

---

"Amasya Genelgesi (1919)
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın vefatı (1780)"