Amberiye (Hamidiye) Mescidi, Medine Hicaz Demiryolu  karşısına 1908 yılında II. Abdülhamit tarafından yaptırılan küçük bir mescittir. Bu mescit Osmanlı devletinin peygamber şehrine kazandırdığı onlarca eserden bir tanesidir. Hicaz demiryolunun hizmette bulunduğu yıllarda, Medine’de inen hac ve umre yolcuları bu camide hem namazlarını kılar hem de yorgunluklarını giderirlerdi.

Hamidiye Mescidi olarak da bilinen bu mescit, Amberiye bölgesinde yer aldığı için Amberiye Mescidi olarak meşhur olmuştur.

Osmanlı mimari tarzında yapılan ve günümüzde de beş vakit namazın kılındığı Amberiye Mescidi revakları ve hendesesi ile hâlâ göz kamaştırmaktadır.

Amberiye (Hamidiye) Mescidi, Mescid-i Nebeviye yaklaşık 4,5 km uzaklıktadır.