Malımızda fakirin hakkı vardır

İslam, zayıfları, güçsüzleri, kimsesizleri, yetimleri ve yoksulları himaye edecek kurallar getirmiş, onların toplumla bütünleşmelerini sağlamak için gerekli önlemleri almıştır. Nitekim Yüce Allah, nimetlerle lütufta bulunduğu kuluna, faydalandığı her şeyde ihtiyaç sahiplerinin de tasarruf yetkisinin bulunduğunu bildirmiş ve onlara bu imkânın sağlanmasını emretmiştir. “Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.” (Zâriyât, 51/19) ayeti, bunu açıkça beyan etmektedir. Peygamber Efendimiz (sas) de zekât ve sadakayla ilgili pek çok hadisinde bu konuya dikkatlerimizi çekmiştir. Bu bağlamda en yakından uzağa doğru ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesini istemiş; toplumun korunmaya en muhtaç kesimlerinden olan yetimler, öksüzler ve dulların himayesine de hassasiyetle eğilmiş, onlara sahip çıkmayı teşvik etmiştir.

---

"RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ
Mimar Sinan’ın vefatı (1489-1588)
Bugün Greenwich saati ile 07.58’de Ru’yet olacak ve hilal ilk defa Asya Kıtası’nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır."

Editör: Mehmet Öztürk